Gmina Trzcianne

Świetlica Wiejska w Niewierowie

W dniu 25 października o godz. 11.00 odbyło się uroczyste oddanie do użytku Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie. Uroczystość uświetnili swym przybyciem zaproszeni goście, księża z Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzciannem oraz mieszkańcy wsi Niewiarowo.
Wszystkich zebranych powitała Pani Teresa Klepadło miejscowa radna. Uroczystego przecięcie wstęgi dokonali:
Zdzisław Dąbrowski – Wójt Gminy Trzcianne.
Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Anna Wirkowska – przedstawiciel Fundacji Biebrzańskiej.
Roman Klepadło – Przewodniczący Rady Gminy Trzcianne
Eugeniusz Rafałko – sołtys wsi Niewiarowo.
Teresa Klepadło – radna wsi Niewiarowo.
Godlewski Józef – najstarszy obecny mieszkaniec.

Nowy lokal poświęcił ks. Jacek Ingielewicz – wikariusz z Parafii w Trzciannem.
Remontu świetlicy dokonano dzięki wsparciu finansowemu środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji 506 tys. zł w tym dotacja 287 tys. zł.