Gmina Trzcianne

XXVI Sesja Rady Gminy

W dniu 22 lutego 2012r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

-zgłoszenia przedstawiciela Gminy Trzcianne do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mońkach,

-wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

-wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

-terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

www.trzcianne.pl/