Gmina Nowy Dwór

30 lat posługi kapłańskiej księdza Józefa Sitkiewicza

Tego dnia wierni z parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze uczcili również jubileusz 30 lat niesienia posługi kapłańskiej w tejże wspólnocie ojca Józefa Sitkiewicza.

Boskiej Liturgii przewodniczył biskup supraski Grzegorz w asyście całego duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Po zakończonym nabożeństwie zabrał głos władyka Grzegorz. Zwrócił uwagę, że tego dnia przypada również święto edukacji, a to właśnie właściwa postawa m.in. nauczycieli kształtuje przyszłe pokolenia. W bardzo ciepłych słowach pozdrowił również Jubilata. Zaznaczył, że 30 lat w sensie wieczności to zaledwie moment, ale w życiu pojedynczego człowieka to bardzo dużo. "To chwile radości, ale i smutku, sukcesów, ale i upadków" - mówił.

Miłym akcentem było wręczenie ojcu Józefowi Sitkiewiczowi medalu "Za Zasługi dla Straży Granicznej", przyznanego przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Dekoracji dokonała mjr Maria Kalinowska, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze.

W wypełnionej po brzegi wiernymi świątyni nie zabrakło również gości. Wśród nich obecni byli: wicemarszałek województwa podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, wójt gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny, przewodniczący i radni gminy Nowy Dwór, sołtysi, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. kanonik Jan Trochim, proboszcz parafii w Rygałówce ks. kanonik Grzegorz Zwierzyński, proboszcz parafii w Siderce ks. Wojciech Ejsmont oraz dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Leszek Karpik.

Ksiądz Józef Sitkiewicz urodził się 15 stycznia 1956 roku. W 1978 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. 15 lipca 1979 roku wstąpił w związek małżeński z Barbarą Dziadułą. 26 sierpnia 1979 roku przyjął święcenia diakońskie, a 2 września święcenia kapłańskie z rąk biskupa Nikanora. Pierwsze cztery lata posługi kapłańskiej upłynęły w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. W 1983 roku ojciec Józef objął funkcję proboszcza parafii w Nowym Dworze, którą pełni do dnia dzisiejszego. Za swą posługę był wielokrotnie nagradzany: w 1982 roku - nabiedrennikom, w 1983 roku - skufią, w 1985 - kamiławką, w 1986 - złotym krzyżem, w 1989 - protojerejstwem, w 1992 - palicą, a w 1999 roku - krzyżem z ozdobami.

"Z okazji jubileuszu życzymy Dostojnemu Jubilatowi Bożego błogosławieństwa, zdrowia oraz wielu sił i duchowych radości na dalszą służbę Cerkwi" - pisze w mailu do redakcji Igor Dacewicz.