Gmina Dobrzyniewo

"MÓJ DOM W EUROPIE"

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

ogłasza konkursu:
"MÓJ DOM W EUROPIE"

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie będące właścicielami posesji na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, zameldowane na terenie gminy Dobrzyniewo Duże oraz posiadających umowy na odbiór odpadów komunalnych. Ze szczegółowymi warunkami konkursu jak również kryteriami oceny można zapoznać się u sołtysów lub w Urzędzie Gminy. Termin zgłoszenia się do konkursu upływa 30 lipca 2012 r. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa dostępnych u sołtysów lub w Urzędzie Gminy. Podsumowanie konkursu nastąpi na dożynkach gminnych 26 sierpnia br.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !
Na laureatów czekają nagrody !

http://www.dobrzyniewo.pl