Gmina Dobrzyniewo

Nagroda im. Antoniego Szałkowskiego

Antoni Szałkowski (1934-2010)
Urodził się 2 sierpnia 1934 roku w Nowince. Ukończył Technikum Muzyczne w Białymstoku.
Antoni Szałkowski całe swoje życie zawodowe związał z Białostocczyzną pracując ponad 40 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzałkach. W roku 1956 rozpoczął pracę w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzałkach prowadząc działalność kulturalno-oświatową i bibliotekę jak również zespół śpiewaczy, który został przekształcony na chór mieszany 4-głosowy, a w roku 1978 w Zespół Folklorystyczny „Narwianie”. Z inicjatywy Antoniego Szałkowskiego oraz lokalnej społeczności rozpoczęto budowę Domu Kultury w Pogorzałkach, który został oddany do użytku w roku 1958.
W 1978 roku Antoni Szałkowski rozpoczął cykl spotkań „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”. Wśród mieszkańców okolicznych miejscowości zbierał i zapisywał stare piosenki i obrzędy ludowe oraz gawędy. Dysponując zebranym materiałem zaczął go przystosowywać do potrzeb scenicznych i wprowadzać do repertuaru Zespołu Folklorystycznego „Narwianie”, chcąc ocalić je od zapomnienia.

Antoni Szałkowski odszedł na emeryturę w roku 1997 i od tego czasu prowadził społecznie oprócz Zespołu Folklorystycznego Narwianie również Zespół Śpiewaczy „Obrubki” z Obrubnik oraz Zespól Śpiewaczy „Fastynki „ z Fast.

W znaczący sposób integrował społeczeństwo gminy, promował województwo podlaskie w skali kraju, podkreślał szczególną rolę folkloru w środowisku, w jakim działał, a także jego rolę i znaczenie dla kultury narodowej. Propagował edukację regionalną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobrzyniewo Duże.

Antoni Szałkowski należał do grona najbardziej zasłużonych animatorów kultury w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Dzięki niemu autentyczna twórczość ludowa, ginące zwyczaje i obrzędy były pieczołowicie pielęgnowane, kultywowane i popularyzowane. Wśród licznych nagród i odznaczeń, którymi został uhonorowany są m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Honorowa Odznaka Harcerstwa Polskiego, Odznaka Honorowa Zasłużony Białostocczyźnie, Zasłużony Działacz Kultury, Srebrna Odznaka Zasłużony Białostocczyźnie oraz Medal i Dyplom im Adama Chętnika „Za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury Ludowej”.
Po ciężkiej i długiej chorobie Antoni Szałkowski zmarł dnia 25 lipca 2010 roku.

Dnia 2 stycznia 2014 roku, zarządzeniem dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym nr 1/2014, została ustanowiona "Nagroda im. Antoniego Szałkowskiego".