<<< wstecz .::.

Samouczek wyborcy


Jak głosujemy w wyborach parlamentarnych, 25 października 2015?

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 25 października 2015 r. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00, w tych samych lokalach wyborczych jak w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum Ogólnokrajowym.

Po wejściu do swojego lokalu wyborczego należy razem z dowodem osobistym podejść do komisji wyborczej i potwierdzić swoją tożsamość w celu uzyskania kart do głosowania.
Komisja po zweryfikowaniu czy okazany dowód osobisty należy do nas, wyda nam karty do głosowania. Po otrzymaniu kart do głosowania potwierdzamy ich posiadanie własnym podpisem w przeznaczonej do tego rubryce spisu wyborców.
Następnie udajemy się z kartami do głosowania do kabin do głosowania, które zapewnią nam tajność głosowania.

Listy kandydatów na posłów zostaną wydrukowane na osobnych, białych kartkach i spięte w książeczkę. Karta do głosowania w najbliższych wyborach do Sejmu będzie więc książeczką - taką samą jak w ostatnich wyborach do sejmików wojewódzkich.
Jedyną różnicą będzie dodanie strony tytułowej, z instrukcją głosowania oraz spisu treści na drugiej stronie. Od trzeciej strony umieszczone zostaną - każda na oddzielnej karcie - listy wyborcze poszczególnych komitetów.

Żeby nasz głos był ważny - wybieramy jedną stronę książeczki (jedną listę) i stawiamy znak „X” w kratce obok jednego tylko kandydata.

Lista z kandydatami na senatorów będzie jedną kartką formatu A4.
Nazwiska osób ubiegających się o miejsce w Senacie zostaną wypisane na żółtym tle w kolejności alfabetycznej - bez względu na to, jaki komitet reprezentują.
Tutaj też stawiamy jeden tylko znak „X” - przy nazwisku jednego, wybranego przez nas kandydata.

Postawienie znaku „X” przy więcej niż jednym kandydacie albo nie postawienie znaku powoduje nieważność głosu.

Pamiętajmy więc!
Jeden „X” w białej książeczce (Sejm) i jeden na żółtej karcie (Senat).


Mandaty przyznaje się w ten sposób, że w zależności od ogólnego wyniku listy - poszczególne komitety otrzymują określoną liczbę mandatów. Zdobywają go Ci kandydaci, którzy zdobędą największą ilość głosów - niezależnie od miejsca na liście.
Oznacza to, że tak samo może zdobyć mandat kandydat z pierwszego, czy drugiego, piątego, dziesiątego - jak i ostatniego miejsca na liście.

Po zaznaczeniu swojego - tylko jednego kandydata do senatu i jednego do sejmu - karty do głosowania należy wrzucić do urny.
(kp)