<<< wstecz .::.

X IV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA WIOSENNEGO KOLĘDOWANIA

BURMISTRZ KNYSZYNA
KNYSZYŃSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE im. ZYGMUNTA AUGUSTA W KNYSZYNIE
STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH
KNYSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
serdecznie zapraszają na
X IV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA WIOSENNEGO KOLĘDOWANIA z „KONOPIELKĄ”
KNYSZYN
12 kwietnia 2015r. od godziny1100Warunki uczestnictwa:
- Zespół przygotuje „Konopielkę” (osadzoną w tradycji lokalnej) wraz z życzeniami dla gospodarza, panienki, paniczyka itp.
- organizatorzy będą wdzięczni za wykonanie pieśni życzeniowej zgodnie z tradycją lokalną (gwara) oraz zabranie ze sobą grupy dzieci lub młodzieży, która zaśpiewa „Konopielkę”.
- w dniu 12.04.2015r od godz. 1000 przyjmujemy zgłoszenia przybyłych Zespołów. Każdemu Zespołowi przydzieleni będą przewodnicy do kolędowania pod oknami mieszkańców Knyszyna.
- godz. 1100 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Knyszynie.
- godz. 1200 Uroczyste otwarcie spotkań.
- KONCERT GALOWY.
- Zakończenie Spotkań Konopielkowych przewidujemy na godzinę 1700.UWAGA!
Zespoły należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2015r. listownie, lub pod nr telefonu
85 727 99 97 lub 085 727 99 72 e-mail kok@knyszyn.pl
Na adres: KNYSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
19 –120 KNYSZYN ul. RYNEK 39organizatorzy zapewniają wyżywienie;
uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i „koszyki z włoczebnym”;
koszty ubezpieczenia i podróży Zespołu pokrywa Instytucja delegująca.
Spotkaniom towarzyszyć będzie KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ

Cele spotkania:
- pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju
twórczości;
- ożywianie i upowszechnianie dotychczasowych przeglądów i spotkań poświęconych „Konopielce”;
- kontynuacja i rozwój kontaktów Polsko- Białorusko- Litewskich, zapoczątkowanych spotkaniami Międzynarodowymi.

Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie wytwórcom z terenu województwa podlaskiego sprzedaży swoich produktów i promowanie zdrowej, regionalnej żywności i unikatowych cech dziedzictwa kulturowego. Dlatego zachęcamy wszystkich lokalnych producentów żywności i twórców rękodzieła do udziału w naszym Jarmarku.

Ważną informacją jest to, że w jarmarku mogą brać udział wszyscy chętni (np. gospodynie domowe), którzy chcą pochwalić się swoimi specjałami. Wystarczy tylko zgłosić swój udział i zapotrzebowanie od organizatorów np. stolik + krzesło.

Będziemy wdzięczni, jeśli zachęcicie Państwo twórców i wytwórców ze swego terenu.

www.knyszyn.pl