<<< wstecz .::.

50 Wszechnica Biebrzańska


Program Wszechnicy
21 marca 2015 roku (sobota) – Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy
9.o5 - 9.2o Przywitanie uczestników -Roman Skąpski – Biebrzański Park Narodowy
9.2o - 9.4o Wszechnicowe wspomnienia ... -Przemysław Nawrocki - WWF, Małgorzata Górska, Andrzej Grygoruk – BbPN
9.4o - 1o.oo Pokaz pamiątkowych slajdów ze spotkań Wszechnicy Biebrzańskiej
1o.oo - 1o.3o Przerwa kawowa
1o.3o - 1o.5o Chronione, zagrożone i ginące gatunki roślin w Biebrzańskim Parku Narodowym - Agnieszka Henel – BbPN
1o.5o - 11.1o Niebielistka trwała – relikt z minionej epoki -Urszula Biereżnoj-Bazille – BbPN
11.1o - 11.3o Sasanka otwarta i leniec bezpodkwiatkowy – przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 SOO Dolina Biebrzy -Magdalena Marczakiewicz – BbPN
11.3o - 11.5o Losy biebrzańskiej populacji storczyka cuchnącego - Teresa Grużewska – Muzeum Przyrody w Drozdowie
11.5o - 12.1o Życie seksualne storczyków w Dolinie Biebrzy - Izabela Tałałaj – Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
12.1o - 12.3o Jak glon z grzybem, czyli o porostach naziemnych w dolinie Biebrzy Adam Bernatowicz – BbPN
12.3o - 13.1o Przerwa na posiłek
13.1o - 13.3o Skazane na śmierć i zapomnienie? Już nie! Ochrona rzadkich roślin w Bankach Nasion -Adam Kepler, J. Puchalski, W. Podyma, M. Niemczyk – PAN Ogród Botaniczny, Centrum Zarządzania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
13.3o - 13.5o O dziwnych, rzadkich i o bardzo rzadkich, o śmierdzących, trujących i o tych, których jeszcze nikt nie widział ... -Cezary Werpachowski – BbPN
13.5o - 14.1o Motyl – wróg czy przyjaciel roślin? Krzysztof Frąckiel – BbPN
14.1o - 14.3o Trochę egzotyki nad Biebrzą – pokaz fotografii -Marek Śleszyński
14.3o - Zamiast dyskusji – wspominki uczestników Wszechnicy Biebrzańskiej

22 marca 2015 roku (niedziela) – Dzień Wierzby Głowiastej
1o.oo - 13.oo warsztaty wyplatania koszyków z wikliny z twórcą ludowym – plac przy Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy
Udział we Wszechnicy Biebrzańskiej jest bezpłatny.
Kontakt: Halina Zub, tel. 857 380 620, 602 409 003, Halina.Zub@biebrza.org.pl

Cykliczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich oraz osób zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję. Zainaugurowana została w styczniu 2001 dzięki wspólnej inicjatywie WWF Polska, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia Ekoturystycznego „Biebrza Koneserom”, Towarzystwa Biebrzańskiego i Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego.


www.biebrza.org.pl