<<< wstecz .::.

„Prorodzinne”

Wyższa ulga podatkowa na trzecie i każde kolejne dziecko
Z początkiem nowego roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Nastąpiło m.in. podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Stąd w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł.

Zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci
Zmiany poprawią również sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne ponieważ ich podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa zwróci tym rodzinom, niewykorzystaną kwotę ulgi. Jednak zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Szczegółowe informacje: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/12409222/www-ULOTKA-ulga_na+dzieci_2015_1.pdf

Szybszy zwrot podatku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Ponadto, administracja podatkowa skróciła do 30 dni od dnia złożenia zeznania PIT, czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku, wynikający z rocznego zeznania podatkowego rodzica (rodzica zastępczego), korzystającego z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci.
Warunkiem skorzystania z szybszego zwrotu nadpłaconego podatku jest spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755 ze zm.) oraz złożenie zeznania PIT drogą elektroniczną.