<<< wstecz .::.

Petycja radnego Szypcio


16 września 2015 do Ministerstwa Infrastruktury złożono petycję dotyczącą modernizacji drogi krajowej DK65. W ciągu niespełna 2 miesięcy podpisało ją 2600 mieszkańców.
Swoje poparcie (poprzez podpisanie) wyraziło także wielu przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, w tym m.in.: Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, członek Zarządu Województwa Jerzy Leszczyński, starosta moniecki Andrzej Franciszek Daniszewski oraz wielu innych...
Inicjatywa zbierania podpisów, to pomysł Radnego Sejmiku Włodzimierza Szypcio.


Treść petycji:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Pani Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Petycja w sprawie modernizacji drogi krajowej DK65
na odcinku Knyszyn - Mońki - Grajewo

W imieniu Mieszkańców Powiatów Monieckiego i Grajewskiego oraz wszystkich użytkowników drogi krajowej DK65 wzywam Pani Resort do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do kompleksowej modernizacji tejże trasy na odcinku Knyszyn - Mońki - Grajewo.
Pomimo kosztów, jakie się wiążą z tym zadaniem, wiem ja i 2600 osób podpisanych poniżej, jak również podpisani przedstawiciele samorządu i instytucji państwowych - z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Mieczysławem Kazimierzem Baszko włącznie - że nie można dłużej ignorować opłakanego stanu technicznego tej ważnej arterii komunikacyjnej.

Argumentami, które z pewnością przekonają Panią do naszych racji są:
1. Bardzo duża ilość wypadków, wynikająca ze złego stanu nawierzchni (od parudziesięciu lat jedynie „łatanej”), totalny brak rozwiązań infrastruktury drogowej ułatwiającej włączanie się do ruchu (np. dodatkowe pasy, lewoskręty...) i ograniczające prędkość jazdy (nieduże ronda, sygnalizacje świetlne…). Potwierdzeniem, tego, że na „65” jest niebezpiecznie niech będą dane policyjne za ostatnie półtora roku: na odcinku drogi przebiegającym przez powiat moniecki odnotowano dziewiętnaście wypadków i kilkadziesiąt kolizji, co skutkowało dwiema ofiarami śmiertelnymi i trzydziestoma osobami rannymi.

2. Należy poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo jazdy, zagrożone intensywnym transportem drogowym: DK65 jest jedyną drogą łączącą aglomerację Białostocką i ruch tranzytowy z Białorusi z obszarem Mazur i Pomorza (i w odwrotnym kierunku!). Jest to związane z tym, że droga DK65 w okolicach miejscowości Osowiec jest jedynym przesmykiem transportowym przechodzącym przez 60000 ha bagienny Biebrzański Park Narodowy.

3. Należy poprawić bezpieczeństwo jazdy w ruchu lokalnym: Od przejazdu w okolicach Osowca, po obu stronach trasy rozciągają się dzikie tereny bagienne o długości 40-50 km (o zmiennej szerokości). Z tego powodu trasa DK65 jest także jedynym łącznikiem dla transportu lokalnego. Cały transport lokalny pomiędzy powiatem monieckim/białostockim a powiatem grajewskim/kolneńskim korzysta z - i tak już zatłoczonej - drogi krajowej DK65.

4. Należy poprawić bezpieczeństwo jazdy w ruchu sezonowym i weekendowym: Do intensywnego ruchu tranzytowego/transportowego i lokalnego należy dodać jeszcze ruch w sezonie wakacyjnym (i w każdy cieplejszy weekend), gdzie kolejny raz trasa DK65 jest najkrótszym połączeniem dla osób jadących (lub wracających) do miejscowości mazurskich i nadmorskich! W wakacje, szczególnie w niedzielne i piątkowe popołudnia, śmiało i bez przesady łączny ruch na DK65 można porównać z ruchem na słynnej Zakopiance.

5. Należy zmniejszyć oddziaływanie na środowisko i zagrożenie ze strony zwierzyny: Wzywamy do uwzględnienia - podczas modernizacji - potrzeb środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jednocześnie przypominamy, że niezwykle groźne dla ruchu drogowego są liczne w okolicy łosie. Potwierdzeniem tego jest choćby akcja Policji i Parku Biebrzańskiego pn. „Jedźmy łośtrożnie”. W naszym mniemaniu zagrożenie ze strony tychże - całkowicie niebojących się samochodów i masywnych - zwierząt jest znaczne.

6. Jednym z najważniejszych, jeżeli nie NAJWAŻNIEJSZYM zadaniem, jakie mieszkańcy stawiają Pani jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Podstawowym problemem bezpieczeństwa pieszych jest to, że niezwykle intensywny ruch na trasie DK65 nie jest kierowany na obwodnice miast Mońki i Knyszyn, lecz idzie przez nie same. Jako odpowiedzialne społeczeństwo zdajemy sobie sprawę, że budowa obwodnic z uwagi na koszty nie jest realna. W zamian oczekujemy również odpowiedzialnej decyzji o zmodernizowaniu infrastruktury drogowej na obszarze miast Mońki i Knyszyn. Konieczne wydaje się ograniczenie szybkości i ułatwianie włączenia się do ruchu poprzez budowę „rond”, zastosowania sygnalizacji świetlnej, rozbudowę pasa drogowego o tzw. lewoskręty... Jesteśmy gotowi do przedstawienia niezbędnych rozwiązań techniczno-drogowych zainteresowanym instytucjom / organom.

7. Kolejnym ważnym powodem przemawiającym za modernizacją drogi DK65 jest to, że będzie ona łączyć trasę S19 (która ma przechodzić przez Knyszyn) z drogą S61 „via Baltica”.

Mamy nadzieję, że wyżej wymienione powody przekonały Panią co do konieczności modernizacji drogi krajowej DK65 na odcinku Knyszyn - Mońki - Grajewo.

Na poparcie ich słuszności niech służą listy podpisów 2600 osób.

Jednocześnie zgłaszam gotowość do pogłębienia informacji nt przytoczonych zagadnień i rozszerzenia o kolejne argumenty "za modernizacją", jeżeli pomimo wszystko jest Pani nie do końca przekonana. Muszę także stwierdzić, że cierpliwość lokalnych społeczności korzystających z drogi krajowej 65 jest na wyczerpaniu. Okoliczni mieszkańcy nie tak dawno, przy okazji protestów rolniczych skutecznie blokowali właśnie DK65. Mam nadzieję, że zgodzi się Pani, iż w przypadku braku podjętych działań mieszkańcy mogą być zmuszeni do korzystania z wielu medialnych i krzykliwych działań.

Ze swojej strony będę wspierał ze wszystkich sił modernizację drogi krajowej DK65 i korzystając z uprawnień radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego będę poszukiwał wsparcia u władz samorządowych każdego szczebla, wśród administracji rządowej, partii politycznych oraz organizacji pozarządowych.

Prosimy o szybkie i pozytywne dla wszystkich decyzje, poparte zapisami o planowanym finansowaniu modernizacji tej - jakże ważnej dla nas wszystkich - drogi krajowej.

z wyrazami szacunku

Włodzimierz Szypcio
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego