<<< wstecz .::.

Nowy starosta


Antoni Pełkowski, który przez ostatnie 22 lata był Burmistrzem Wasilkowa, został wybrany przez radnych na stanowisko Starosty Powiatu Białostockiego. Wicestarostą została Jolanta Den. To jej druga kadencja na tym stanowisku. (pełniła funkcję Wicestarosty w latach 2010-2014).
Wiesław Pusz został Członkiem Zarządu Powiatu Białostockiego. Wcześniej przez cztery kadencje był Starostą Białostockim.
Jan Kaczan także został wybrany na Członka Zarządu Powiatu. Wcześniej był radnym I kadencji i radnym, przewodniczącym Komisji Infrastruktury Technicznej IV kadencji.
Michał Kozłowski także zasiada w Zarządzie Powiatu Białostockiego. To jego pierwsza kadencja na tym stanowisku.
Radni wybrali także Wiceprzewodniczących Rady - Bogusława Kwiatkowskiego i Jarosława Wądołowskiego. Przewodniczącą rady jest Anna Grycuk, która został wybrana na pierwszej sesji.
(www.powiatbialostocki.pl)