<<< wstecz .::.

Powiat białostocki

1 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej odbyła się pierwsza po wyborach sesja Rady Powiatu Białostockiego.
Sesję zgodnie z przepisami zwołał komisarz wyborczy, a jej program zakłada między innymi wybór przewodniczącego Rady Powiatu.

Poniedziałkową sesję otworzył i prowadził radny senior Marek Żmujdzin. Karolina Małgorzata Matyjaszek–Minta, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej, wręczyła wszystkim radnym zaświadczenie o wyborze na Radnego Powiatu Białostockiego.Następnie radni złożyli ślubowanie. Zgodnie z porządkiem obrad w głosowaniu tajnym wybrano Panią Annę Grycuk na Przewodniczącą Rady Powiatu. Na kolejnej sesji, zaplanowanej na 11-go grudnia 2014 r., radni będą wybierać pięcioosobowy zarząd Powiatu Białostockiego.

Lista radnych Powiatu Białostockiego V kadencji:
1. Andrzej BABUL (PiS)
2. Danuta Maria BAGIŃSKA (PSL)
3. Jacek Mariusz BEJM (PO)
4. Antoni BOGDAN (Nasze Podlasie)
5. Maria BUSŁOWSKA (PiS)
6. Jacek CHRULSKI (został burmistrzem Czarnej Białostockiej. Na jego miejsce wejdzie Wiesław Pusz). Obaj Nasze Podlasie.
7. Roman CZEPE (PiS)
8. Jolanta DEN (PO)
9. Wojciech FIŁONOWICZ (PSL)
10. Krzysztof GOŁASZEWSKI (Nasze Podlasie)
11. Barbara GRABOWSKA (PO)
12. Jan GRADKOWSKI (Forum Samorządowe Powiatu Białostockiego)
13. Anna GRYCUK (PO)
14. Jan KACZAN (PSL)
15. Paweł KONDRACKI (PSL)
16. Michał KOZŁOWSKI (PO)
17. Bogusław KWIATKOWSKI (PSL)
18. Ryszard ŁAPIŃSKI (PSL)
19. Zdzisław ŁUKASZEWICZ (PiS)
20. Antoni PEŁKOWSKI (PSL)
21. Jan Bolesław PERKOWSKI (PiS)
22. Sylwia RZĄCA (PiS)
23. Marek SKRYPKO (PiS)
24. Marek SZUTKO (PiS)
25. Jarosław WĄDOŁOWSKI (Nasze Podlasie)
26. Marek ŻMUJDZIN (PiS)
27. Zenon ŻUKOWSKI (PiS)

Więcej zdjęć - na: www.powiatbialostocki.pl