<<< wstecz .::.

ZIMOWE TROPIENIA

W dniu 11 lutego na terenie Nadleśnictwa Knyszyn odbyły się zimowe tropienia wilków i rysi. Leśnicy inwentaryzowali te gatunki, zgodnie z metodologią wielkoobszarowej inwentaryzacji dużych drapieżników, opracowaną przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku działania były realizowane przy współpracy z Fundacją WWF Polska.
Wilk i ryś to gatunki chronione, ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Odgrywają one istotną rolę, zarówno w gospodarce leśnej, jak i łowickiej.
Dane z inwentaryzacji posłużą do wyznaczenia i ochrony korytarzy migracyjnych.

www.knyszyn.bialystok.lasy.gov.pl