<<< wstecz .::.

"Podlasie i dawne Wielkie Księtwo Litewskie

6 grudnia o godz. 11:00 w Sali Szklanej Zamku w Tykocinie zainauguruje konferencja historyczna: "Podlasie i dawne Wielkie Księtwo Litewskie w najnowszych badaniach historycznych". Wstęp wolny.

Organizatorzy:

Białostockie Towarzystwo Naukowe
Instytut Archeologi i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Zamek w Tykocinie

Harmonogram:

11:00 – otwarcie konferencji; wykład inauguracyjny wygłosi prof. Józef Maroszek

11:30 – wystąpienia 2 prelegentów – panel I
dr Aneta Średzińska, mgr Izabela Szymańska (Białostockie Towarzystwo Naukowe), Pałac Branickich w Białymstoku po śmierci Jana Klemensa Branickiego – wyniki kwerendy w archiwach i bibliotekach w Kijowie
dr Tomasz Naruszewicz (Białostockie Towarzystwo Naukowe), Obszar dzisiejszego powiatu suwalskiego w XVI-XVIII wieku - stan wiedzy i postulaty badawcze.

12:10 – dyskusja

12:30 – wystąpienia 3 prelegentów – panel II
dr Ewa Dąbrowska i dr Wojciech Bis (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Waniewo - siedziba Radziwiłłów na rozlewiskach Narwi.
mgr Magdalena Bis, dr Wojciech Bis (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Badania archeologiczne na zamku tykocińskim – podsumowanie wyników.
mgr Dariusz Krasnodębski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Pozostałości świątyń na uroczysku Piszczewo k. Suraża. Prezentacja najnowszych wyników badań wykopaliskowych.

13:30 – dyskusja

14:00 – przerwa obiadowa

15:00 – wystąpienia 3 prelegentów – panel III
mgr Piotr Popławski (Zamek w Tykocinie, Uniwersytet w Białymstoku), Bój pod Tykocinem 21 maja 1831 r.
dr Jussi Jallonen (Uniwersytet w Tampere), Finnish Guard’s campaign to Poland and battles in Mazovia and Podlasie, 1831
dr Artur Konopacki (Białostockie Towarzystwo Naukowe), Szkolnictwo w Obwodzie białostockim w świetle Raportu Justyniana Lewickiego z roku 1822

16:00 – dyskusja

16:20 – wystąpienia 3 prelegentów – panel IV
ks. dr Zbigniew Rostkowski (Biskupstwo Drohiczyńskie, Białostockie Towarzystwo Naukowe), Stan badań na temat diecezji drohiczyńskiej i jej parafii
dr Rimantas Žirgulis (Muzeum Regionalne w Kiejdanach), Kiejdany - miasto Radziwiłłów w najnowszych badaniach historycznych i archeologicznych
mgr Joanna Tomalska (Białostockie Towarzystwo Naukowe), Sztuka na Podlasiu. Stan badań i potrzeby badawcze

17:30 – dyskusja

18:00 – zamknięcie obrad i podsumowanie konferencji