<<< wstecz .::.

OZE w ZS CKR w Janowie...


W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ukończono inwestycję „Odnawialne źródła energii” – dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, działanie 5.2.

Pozostałe środki inwestycji pochodzą od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – organu prowadzącego szkołę. Do użytku oddano instalację solarną o mocy 7,2 kW oraz instalację fotowoltaiczną o mocy
20 kW.
Inwestycja ta pozwoli zmniejszyć koszty energetyczne szkoły o około 40%.
Zespół Szkół CKR w Janowie wpisuje się w dyrektywy Unii Europejskiej, która zakłada osiągnięcie dla Polski wskaźnika 15% dla odnawialnych źródeł energii a w naszej szkole wskaźnik ten wyniesie ponad 40%.

(zsrjanow.edu.pl)