<<< wstecz .::.

DNI OTWARTE SZKOŁY

DNI OTWARTE SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE – 18 KWIETNIA GODZINA 09:00

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum wraz z rodzicami do Zespołu Szkół CKR w Janowie na Dni Otwarte Szkoły od godziny 09:00 w dniu 18 kwietnia (sobota).
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jesteśmy liderem kształcenia rolniczego w województwie podlaskim. Kształcimy w następujących kierunkach:
SYSTEM DZIENNY
-technik żywienia i usług gastronomicznych
-technik mechanizacji rolnictwa (bezpłatne prawo jazdy kategorii B i T)
-technik rolnik (bezpłatne prawo jazdy kategorii T)
-mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (bezpłatne prawo jazdy kategorii B i T)
SYSTEM ZAOCZNY- KSZTAŁCENIE BEZPŁATNE!
-technik turystyki wiejskiej
-M.1 użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (bezpłatne prawo jazdy kategorii T)
-M.2 obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (kontynuacja kursu M.1)
-R.3 prowadzenie produkcji rolniczej (bezpłatne prawo jazdy kategorii T)
-R. 16 organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej (kontynuacja kursu R.3)

Podczas Dni Otwartych Szkoły przewidujemy szereg atrakcji, m.in. zwiedzanie bazy dydaktycznej szkoły, rozwiązywanie testów na prawo jazdy w kategorii B i T (sprawdź czy zdasz!), jazda samochodem/ciągnikiem na placu manewrowym pod kierunkiem instruktora nauki jazdy, udział w szkolnych rewolucjach kuchennych, rywalizacja sportowa.

„Cudze chwalicie swego nie znacie (…)” -
poznajcie naszą szkołę!