<<< wstecz .::.

Turniej Siatkówki Rodzinnej

15 marca w monieckim Gimnazjum odbył się tradycyjny, coroczny Turniej Sitkówki Rodzinnej. Skład każdej drużyny stanowiło trzech zawodników plus ewentualnie rezerwowy w tym obowiązkowo minimum dwóch z jednej rodziny. W tym roku zmieniono nieco regulamin, gdyż każda rodzina mogła dodatkowo zaprosić osoby spoza swoich najbliższych krewnych, ponieważ nawet w Mońkach nie wszyscy są siatkarzami. W takim wypadku drużyna składająca się wyłącznie z członków rodziny otrzymywała handicap w postaci czterech punktów w razie gry z drużyną w skład której wchodził zawodnik zapożyczony. Do rozgrywek zgłosiło się dziesięć drużyn, które podzielone na dwie grupy grały „każdy z każdym”, a następnie dwie najlepsze awansowały do półfinałów. Turniej był dosyć wyczerpujący, gdyż w sumie rozegrano 26 meczów a każdy zespół walczył 5-6 razy.
Ostateczna kolejność:
1. Magda i Jacek Osiccy, Paweł Kisło, Dariusz Jaworowski.
2. Patryk i Karol Wojtach oraz Mateusz i Michał Minkiewicz.
3. Mateusz, Tomasz, Bogdan Sierba, Piotr Dzierżanowski.
4. Marcin, Piotr, Sebastian Kulikowscy
5. Katarzyna Lenczewska, Mateusz Chojnowski, Adrian Zabielski.
6. Elżbieta, Krzysztof Falkowscy, Marcin Rzemieniecki, Paweł Świętochowski.
7. Tomasz Zdański, Szymon Siuchno, Krzysztof Czerech.
8. Weronika i Jan Wojtach, Karol Czubkowski
9. Zuzanna, Włodzimierz, Wojciech Szypcio, Krzysztof Paniczko.
10. Adam i Adrian Daniłowscy, Krystian Bigda
Turniej był okazją do integracji kilku monieckich pokoleń siatkarskich, gdyż różnica między najmłodszymi i najstarszymi zawodnikami wynosiła ponad 40 lat. Pomimo, że wyniki gier były na drugim planie, to nie zabrakło emocji i zaangażowania. Na parkiecie można było zobaczyć dawne gwiazdy monieckiej siatkówki jak i obecnych reprezentantów naszego miasta w rozgrywkach ogólnopolskich. Wśród zawodników byli też przedstawiciele naszych władz: Włodzimierz Szypcio – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Falkowski – radny powiatowy, Sebastian Kulikowski – radny miejski.
Turniej zorganizowało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Mońkach.
Bogdan Sierba
Przewodniczący Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Mońkach
www.monki.pl