<<< wstecz .::.

Ekologiczna bomba w Rybakach?Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych otrzymaliśmy na redakcyjny numer telefonu informację od mieszkańców wsi Rybaki w gminie Mońki o tym, że na prywatny teren po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, rozpoczęto zwożenie i składowanie odpadów. Śmieci zwoziły TIR-y na poznańskich numerach rejestracyjnych.

Z informacji uzyskanych w monieckim starostwie powiatowym wynika, że działalność na tym terenie prowadzi firma TOMY Spółka z o.o. z kapitałem zakładowym 5 tys. złotych, zarejestrowana 13 września 2016 roku w Nieszawie (województwo Kujawsko-Pomorskie).
Uzyskała ona 3 kwietnia 2018 roku zezwolenie starosty monieckiego na zbieranie odpadów, obwarowane jednak zachowaniem odpowiednich warunków - których, jak widać na załączonych zdjęciach, absolutnie nie przestrzega - stwarzając zagrożenie dla środowiska.

Po mojej interwencji sprawą zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Starostwo Powiatowe w Mońkach i moniecka policja. Błyskawicznie przeprowadzono kontrolę terenu, na drodze dojazdowej do Rybak pojawiły się znaki zakazujące wjazdu samochodów powyżej 10 t.

Dziękuję za szybkie podjęcie działań pracownikom WIOŚ i Starostwa w Mońkach oraz panu Komendantowi Powiatowemu monieckiej policji. Dają one nadzieję na uniknięcie stworzenia na terenie naszej gminy śmieciowiska, zagrażającego ludzi i środowisku (w bezpośrednim sąsiedztwie przywożonych i składowanych śmieci znajdują się pola uprawne oraz ujęcie wody).

Mam również nadzieję, że Rada Miejska w Mońkach jak najszybciej naprawi błąd, jakim było przeznaczenie w 2013 roku tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - na działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

Zapraszam na nasze konto
FB/Wiadomosci.Lokalne
- gdzie będziemy na bieżąco informowali o dalszym rozwoju sytuacji.
Krzysztof PochodowiczCodzienne, lokalne informacje i wydarzenia na FB i Twitterze:

Kliknij niżej i wejdź na FB...


Kliknij niżej i wejdź na Twittera...