Gmina Mońki


Wieś założona na początku XVI w. przez ród Mońków; jako zaścianek szlachecki, który w 1535 r. otrzymał Mikołaj Kaczorowski, od 1795 w zaborze pruskim, od 1815 w zaborze rosyjskim. Powstanie Moniek wiąże się z otwarciem w 1881 roku linii kolejowej Białystok-Królewiec. Wówczas przy jednej ze stacji kolejowych postała nieduża osada.

W czasie międzywojnia w Mońkach został wybudowany kościół, i miejscowość, licząca wówczas około 200 mieszkańców, stała się siedzibą parafii. Przełomową datą w historii Moniek był rok 1953, kiedy wyznaczono je na siedzibę powiatu, który istniał do roku 1975. Prawa miejskie uzyskały 1 stycznia 1965 r. ponownie stolicą powiatu zostały w 1998 roku.

Obecnie Mońki są miastem, zajmującym obszar 8 km kw. i liczącym prawie 11 tysięcy mieszkańców. Są ponownie siedzibą władz powiatowych.
Mońki posiadają bardzo dogodne połączenia drogowe i kolejowe, dlatego też wielu mieszkańców korzysta z możliwości dojazdów do pracy do pobliskich miast, przede wszystkim do Białegostoku.