Gmina Krypno

Gmina Krypno znajduje się w centralnej części województwa podlaskiego, na północny zachód od Białegostoku. Siedzibą władz gminnych jest wieś Krypno Kościelne, położona w odległości 28 km od Białegostoku. Jej powierzchnia wynosi 112,69 km2 (11 269 ha). Zamieszkuje ją 4354 mieszkańców, czyli 38,5 osoby/km kw. - co jest jednym z najwyższych wskaźników w województwie podlaskim.

Początki osady o nazwie Krypno związane są z kolonizacją puszczy królewskiej i sięgają XV w. W XVI w. dobra krypniańskie zostały przekazane przez króla Zygmunta Augusta I Radziwiłłom. Wielkie znaczenia dla rozwoju miejscowości miało położenie przy trakcie królewskim wiodącym z Krakowa przez Tykocin do Knyszyna, gdzie mieścił się zamek królewski, w którym rezydował król Zygmunt August ostatni z Jagiellonów podczas polowań w Puszczy Knyszyńskiej. Jak głosi miejscowa legenda: "na grubej lipie, pod którą była krypa przeznaczona do pojenia koni królewskich w czasie postoju, pojawił się obraz Matki Boskiej. Obraz trzykrotnie odnoszono do kościoła w Knyszynie i za każdym razem powracał w to samo miejsce. Od tego miejsca i wydarzenia prawdopodobnie pochodzi nazwa miejscowości: Krypka, Krypa, a na początku XVI w. Krypno. W pobliżu lipy, dla uświęcenia tego miejsca przez długie lata stała kapliczka, a następnie były wnoszone kolejne kościoły".

Dzisiaj stoi tu kościół, w którym zostały zachowane elementy legendy, a mianowicie chodzi o słynący łaskami namalowany na lipowej desce obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Jest jedną z najwcześniejszych kopii obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, sprowadzona prawdopodobnie przez hetmana Jana Zamoyskiego do swojej kaplicy w pobliskim Knyszynie. W 1985 odbyła się uroczysta koronacja obrazu diademami papieskimi, co przyczyniło się do dalszej popularyzacji sanktuarium, będącego tradycyjnym miejscem pielgrzymek rodzin z terenu całej archidiecezji.