Gmina Knyszyn

Gmina Knyszyn położona jest w północno zachodniej części woj. podlaskiego, na pograniczu wysoczyzn Kolneńskiej i Białostockiej, na północno-zachodnim skraju Puszczy Knyszyńskiej. Zajmuje obszar 128 km kw., zamieszkuje ją 5214 mieszkańców (w Knyszynie 2932 mieszkańców).

Na południe od miasta, w odległości 1,5 km wznosi się Góra Zamkowa, skąd rozciąga się ładny widok na miasto. W/g podania stał tu pałac, zbudowany przez Zygmunta Augusta, w którym mieszkał on czas jakiś z Barbarą Radziwiłłówną. Pokoje po jej zgonie miały być obite kirem, tam miały się też odbywać czarnoksięskie wieczory z wywoływaniem ducha zmarłej.

Na północ od Knyszyna w oddaleniu 5 km leży jezioro Czechowskie 3 km długie, 2 km szerokie, a 1-1.5 m głębokie. W/g legendy jezioro to wykopał diabeł na rozkaz czarodzieja Twardowskiego. Nad bramą do przystani nad jeziorem napis:
"Staw ten egzystuje od dawnych już czasów.
Pamięta Jagiellonów, panowanie Sasów,
Przetrwa burze dziejowe, inwazję Moskali,
Król Zygmunt go założył. Czesi wykopali."

W historii Rzeczypospolitej Polskiej figurował Knyszyn na mapach już w początkach XVI wieku. Należał on wtedy do książąt Radziwiłłów. Za panowania Zygmunta Starego, Radziwiłłowie podarowali Knyszyn królowi, a królewicz Zygmunt August, będący w. ks. litewskim, przebywał tu bardzo chętnie, prawdopodobnie dla polowań w Puszczy Knyszyńskiej.

W roku 1568 Knyszyn otrzymał prawa miejskie od króla Zygmunta Augusta. "Czasy Zygmuntowskie" były złotym wiekiem dla Knyszyna. Wybudowano wówczas ratusz na rynku, łaźnie, budynek wagi, wybrukowano ulice.
Udokumentowanych jest 19 pobytów króla w Knyszynie, łącznie około 500 dni, w latach 1533-1572. W Knyszynie król chętnie wypoczywał, stąd władał Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim.
Podpisał wiele dokumentów, m.in. pierwszą w Polsce Ustawę Morską i Leśną. Król Zygmunt August zmarł w Knyszynie 7 lipca 1572 roku.