Gmina Jaświły

Historia gminy Jaświły związana była z komunikacją morską śródlądową. Położenie gminy w bliskości takich rzek jak Brzozówka (stanowiąca dopływ Biebrzy) oraz Nereśl (stanowiącą dopływ Narwii) było głównym czynnikiem zlokalizowania tu osadnictwa.

Północną część gminy zajmuje dolina rzeki Biebrzy wraz z jej rozległymi obszarami bagiennymi, ciągnącymi się aż pod Woźną wieś położoną na terenie gminy Rajgród. Obecnie na tych terenach mocą istnieje Biebrzański Park Narodowy, którego nadrzędnym celem jest ochrona największego i najbardziej naturalnego kompleksu torfowisk w środkowej Europie.

Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Brzozówka, która jest jednym z większych dopływów Biebrzy.
Przez południowo wschodnią część gminy przepływa rzeka Nereśl, która toczy swe wody poprzez jezioro Zygmunta Augusta - do rzeki Narew i wpada do niej w okolicach Tykocina.