Gmina Jasionówka

Początki Jasionówki sięgają połowy XVI wieku. W roku 1642 roku Władysław IV nadał Jasionówce prawa miejskie oraz przywilej organizowania 3 jarmarków w roku. Prawa miejskie Jasionówka utraciła, ale nadal odbywały się jarmarki: w poniedziałek przed Środą Popielcową, we wtorek po Św. Trójcy i we wtorek po Wszystkich Świętych.

W Jasionówce możemy spotkać wiele ciekawych zabytków historycznych i osobliwości przyrodniczych. Zachowany został zabytkowy układ przestrzenny miejscowości z XVI-XIX w., którego rozplanowanie oparto na typowym schemacie miasta magdeburskiego, dostosowanym do lokalnych warunków. Istniejąca tu rezydencja Wołłowiczów została w XVIII i XIX w. sprzężona widokowo z miastem, tworząc charakterystyczny dla zespołów urbanistycznych z okresu późnego baroku układ miasto - dwór. Prawdziwą ozdobą jest zabytkowy kościół parafialny pw. Świętej Trójcy. Wyposażenie kościoła tworzy barokowy zespół rzeźby i malarstwa pochodzący w większości z pierwotnego wystroju kościoła. Ośmiogłosowe organy pochodzą z 1849 r. i posiadają oryginalne wyposażenie instrumentowe we wnętrzu szafy.

Cmentarna kaplica stanowi jeden z niewielu zachowanych przykładów budownictwa drewnianego, związanego z cmentarzami grzebalnymi z pierwszej połowy XIX w. Na założonym w 1800r. cmentarzu żydowskim znajdują się nagrobki pochodzące z czasów jego powstania, od lat 20-tych i 30-tych XIX w. - do pierwszej połowy XX w.

W dawnym dworku mieszczą się obecnie m.in. sale edukacyjne Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce. Obok Szkoły w niewielkim Domu Harcerza znajduje się małe muzeum, w którym zgromadzono cenne pamiątki i dokumenty związane z uczestnictwem w walkach pod Monte Cassino mieszkańców Gminy Jasionówka.

W Izbie Pamięci miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, znajdującej się w budynku Urzędu Gminy, obejrzeć można ciekawe pamiątki historyczne związane z jej działalnością oraz z historią pożarnictwa na Podlasiu. W Gminie Jasionówka mieszka 3147 osób w 18 miejscowościach, z tego w Jasionówce 810.

(źródło: www.jasionowka.pl)