Gmina Czarna Białostocka


Miasto i gmina Czarna Białostocka położona jest wśród lasów Puszczy Knyszyńskiej.
Powstanie Czarnej Białostockiej jako miasta związane jest z lasem i gospodarką leśną.
W 1862 r. powstała tu stacja i osada na drodze kolei z Warszawy do Petersburga.
Nazwano je Czarna Wieś - od nazwy najbliżej położonej miejscowości.
Prawa miejskie i nową nazwę - Czarna Białostocka - otrzymała Czarna Wieś w 1962 r.

Gmina posiada w swoich granicach nienaruszone fragmenty starych lasów. Część z nich wyznaczono jako rezerwaty przyrody - Budzisk, Jesionowe Góry, Karczmisko, Taboły i Krzemianka, których celem jest ochrona fragmentów Puszczy Knyszyńskiej z naturalnymi zbiorowiskami leśnymi, torfowiskami, źródliskami - osobliwościami na skalę kraju. Piękna okolica zachęca do odbywania pieszych i rowerowych wędrówek. Amatorzy turystyki aktywnej znajdą kilka ciekawych i oznakowanych szlaków, wiodących przez atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo tereny.

Przez gminę prowadzą atrakcyjne szlaki turystyczne:
- "Królowej Bony" (75,5 km) oznaczony kolorem niebieskim, prowadzi przez malownicze miejscowości, m.in. Czarną Wieś Kościelną. Trasa ciekawa pod względem przyrodniczym - biegnie obok rezerwatu Krzemianka, poprzez rezerwaty: Budzisk i Międzyrzecze, docierając do Arboretum w Kopnej Górze.
- "Dawnego Pogranicza" (50 km) oznaczony kolorem żółtym, biegnie on przez malowniczo położone osady północnym skrajem Puszczy Knyszyńskiej, poprzez tereny dawnego pogranicza między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Wzdłuż trasy zobaczyć można dużą ilość przydrożnych kapliczek i krzyży.
- "Powstania Styczniowego" (49 km) oznaczony kolorem czerwonym, przypomina o ostatnim, XIX-wiecznym zrywie niepodległościowym. Szlak urozmaicają liczne kapliczki na tzw. świętych sosnach, a jego dodatkowym atutem są rezerwaty przyrody - Międzyrzecze i Góra Pieszczana
- "im. Prof. Witolda Sławińskiego" (23 km) oznaczony kolorem zielonym, prowadzi zachodnią częścią Puszczy Knyszyńskiej. Szczególnie atrakcyjny dla miłośników etnografii. W Czarnej Wsi Kościelnej wychodzi przy zagrodzie kowala, jednego z najaktywniejszych na Podlasiu i sąsiedztwie pracowni garncarskich. Kończy się w pobliżu Muzeum Wsi Białostockiej w Osowiczach.
- "Supraski" - (16 km) oznaczony kolorem żółtym, prowadzi z Czarnej Białostockiej do Supraśla atrakcyjnymi terenami leśnymi wśród wzgórz morenowych, przechodzi obok rezerwatu Jałówka

Turyści lubiący aktywnie spędzić czas mają do wyboru szlaki rowerowe:
- niebieski (50 km) - Białystok - Czarna Białostocka
Typowy szlak krajobrazowy przebiegający przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, m.in. obok Wzgórz Świętojańskich i rezerwatu "Budzisk" posiadającego strefę ochrony ścisłej. W mijanych miejscowościach liczne zabytki architektury. Na 39 km przecina się z torowiskiem Leśnej Kolejki Wąskotorowej z okresu I wojny światowej wpisanej do rejestru zabytków.
- czerwony (37 km) - Czarna Białostocka - Janów
Wiedzie obrzeżem Puszczy Knyszyńskiej na znacznym odcinku pokrywając się ze Szlakiem Rękodzieła Ludowego Podlasia. Trasa pozwoli poznać unikalne ginące rzemiosło i warsztaty twórców ludowych - kowala, garncarzy, łyżkarzy, tkaczy i rzeźbiarza, w których powstają według zasad przekazywanych z pokolenia na pokolenie: wyroby z gliny, drewna, słomy czy metalu.
W Czarnej Białostockiej można skorzystać ze ścieżki dydaktycznej znajdującej się przy nowoczesnej Wyłuszczarni Nasion Drzew Iglastych. Wart obejrzenia jest kościół pw. Św. Rodziny z oryginalnym wystrojem wnętrza - drewno i poroża, zaś w Czarnej Wsi Kościelnej neogotycki kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej z lat 1912-1920.
Na trasie podziwiać można liczne kapliczki i krzyże charakterystyczne dla regionu podlaskiego.

http://www.mapofpoland.pl/